HOME > WHAT’S NEW > SEMINAR > JFS standards seminar for Vietnamese food busi...

WHAT’S NEW

JFS standards seminar for Vietnamese food business operators

SEMINAR

JFS standards seminar for Vietnamese food business operators

*Vietnamese follows English


Japan Food Safety Management Association (JFSM) is organizing a hybrid seminar for Vietnamese food businesses operators to introduce JFS standards. This event is in cooperation with the Vietnamese Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) and the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF).


Note) This hybrid seminar is mainly for Vietnamese food business operators.

Seminar: ''JFS Standards for Vietnamese food business operators''

~ The introduction to JFS-A & JFS-B standards~

Speaker: Japan Food Safety Management Association (JFSM) President Mr. Tetsuro Ohba, Manager Ms. Kana Uchida

Date: 26 October 2022 (Wed)

Time: 9:30~11:30 (Vietnam time)

Venue: Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)

Address: No. 14, Alley 20 Nguyen Cong Hoan St., Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Online participation: Zoom webinar

Language: Japanese/Vietnamese (with consecutive interpretation)

Participation fee: Free of charge

Maximum number of participants at MARD venue: 40


Program

1. Opening remark - Ministry of Agriculture and Rural Development

2. Lecture "JFS standards seminar for Vietnamese food business operators''

3. Q&A session

To register your participation, please proceed from the link below.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YikYF1R9Tk2PI_no5clsvw

For information on this seminar from the Ministry of Agriculture and Rural Development, please find here.

http://www.nafiqad.gov.vn/giay-moi-tham-du-hoi-thao-ve-tieu-chuan-an-toan-thuc-pham-nhat-ban-jfs_t221c311n6399Hội thảo tiêu chuẩn JFS cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam


Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM) đang tổ chức một hội thảo kết hợp cho các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm Việt Nam nhằm giới thiệu các tiêu chuẩn JFS. Sự kiện này có sự hợp tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD) và Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF).


Lưu ý) Hội thảo kết hợp này chủ yếu dành cho các nhà kinh doanh thực phẩm Việt Nam.

Hội thảo: '' Tiêu chuẩn JFS cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam ''

~ Giới thiệu các tiêu chuẩn JFS-A & JFS-B ~

Diễn giả: Chủ tịch Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM) Ông Tetsuro Ohba, Giám đốc Bà Kana Uchida

Ngày: 26 tháng 10 năm 2022 (Thứ 4)

Thời gian: 9: 30 ~ 11: 30 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD)

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tham gia trực tuyến: Phần mềm hỗ trợ hội nghị trực tuyến Zoom

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật / Tiếng Việt (có phiên dịch liên tiếp)

Phí tham gia: Miễn phí

Số lượng người tham gia tối đa tại địa điểm của Bộ NN & PTNT: 40


Chương trình

1. Phát biểu khai mạc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Bài giảng "Hội thảo tiêu chuẩn JFS cho các nhà kinh doanh thực phẩm Việt Nam' '

3. Phiên hỏi đáp

Để đăng ký tham gia, vui lòng truy cập vào liên kết bên dưới.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YikYF1R9Tk2PI_no5clsvw

Để biết thông tin về hội thảo này từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vui lòng xem tại đây.

http://www.nafiqad.gov.vn/giay-moi-tham-du-hoi-thao-ve-tieu-chuan-an-toan-thuc-pham-nhat-ban-jfs_t221c311n6399