HOME > WHAT’S NEW > SEMINAR > (English) JFS standards introduction webinar ...

WHAT’S NEW

(English) JFS standards introduction webinar for Vietnamese food business operators will be held on 25 November. (Vietnamese) Thông báo về Hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn JFS cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam

SEMINAR

Please see below for English


(Vietnamese)

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ chức hội thảo trực tuyến dành cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm giới thiệu các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm JFS đến từ Nhật Bản, hội thảo là một phần của dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.


Sự kiện lần này với sự hợp tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản. Mang đến cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn JFS cho các doanh nghiệp Việt Nam. Dựa theo nội dung và quy tắc chương trình, hội thảo được tổ chức với mục đích lý giải về cơ sở được các công ty thực phẩm Nhật Bản công nhận và sử dụng, cải thiện tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Việt Nam, góp phần vào giao dịch thực phẩm và mở rộng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tại Việt Nam, làm hài hòa nhận thức của các cấp quản lý Việt Nam trong việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.


Tóm tắt sự kiện

Sự kiện: Hội thảo trực tuyến giới thiệu tiêu chuẩn JFS

Ngày và giờ: Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021, 14: 00-16: 00 (Giờ Việt Nam)

Cách thức theo dõi: Hình thức trực tuyến trên Zoom (Phát sóng trực tuyến)

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật / Tiếng Việt (có phiên dịch nối tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt)

Phí tham gia: Miễn phí


Chương trình

1. Lời chào khai mạc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

2. Bài diễn thuyết "Hội thảo tiêu chuẩn JFS dành cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam" - giảng viên Tetsuro Ohba, Chủ tịch JFSM

3. Phiên hỏi đáp

4. Lời chào bế mạc - Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản


Để đăng ký tham gia, vui lòng vào trang dành riêng trong liên kết dưới đây.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iH5z04kbRUCbdk7S2jglTQ


Chúng tôi chân thành mong đợi sự tham gia của bạn đối với hội thảo trực tuyến lần này.(English)

We are pleased to announce that a webinar for Vietnamese food business operators to introduce JFS food safety management standards originating in Japan will be held on 25 November. This webinar will be held as a part of cooperative project between the governments of Vietnam and Japan, thanks to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) of Vietnam and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) of Japan.


In this webinar, we will demonstrate how the JFS standards may support elevating food safety base-line, activating food businesses in Vietnam and promoting food exportation to overseas markets by explaining an outline of the standards, operational principle of the program and how the standards have been accepted and utilized by Japanese food business operators, which may also contribute the business of Vietnamese food business operators and harmonize the food safety regulation by Vietnamese government.


Event Summary

Event: JFS standards introduction webinar for Vietnamese food business operators

Date & time: Thursday, 25th November, 2021,14:00-16:00 (Time in Vietnam)

Method: Online (Zoom webinar)

Participation fee: Free of charge

Language: Japanese/Vietnamese (with consecutive interpretation from Japanese to Vietnamese)


Program

1. Opening speech - MARD

2. "Introduction to JFS Standards" - Tetsuro Ohba, President of JFSM

3. Q&A session

4. Closing remarks - MAFF


To register your participation, please enter the dedicated page in below link.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iH5z04kbRUCbdk7S2jglTQ


We sincerely look forward to your participation to the webinar.